“EARN-E faciliteert een veilige omgeving waar gegevens kunnen worden gedeeld voor analyse.”

WeSpark helpt Zaanstad met de verduurzaming van de Zaanstreek. Huishoudens en bedrijven krijgen de ruimte om zelf energie op te wekken, op te slaan, te delen, te consumeren en terug te verkopen. Er wordt gebruik gemaakt van 100% groene en zoveel mogelijk lokaal opgewekte stroom. Hierbij is inzicht onwijs belangrijk, zo is de EARN-E pilot ontstaan.

De eerste week zijn er meer dan 120 aanmeldingen binnen gekomen. Uit deze aanvragen zijn 100 deelnemers geselecteerd die mee mogen doen met de EARN-E pilot. Een deelnemend huishouden heeft een EARN-E Pakket bestaande uit een energiemonitor incl. jaarabonnement ontvangen.

De pilot is er voor huishoudens, om op het energieverbruik te besparen. De gegevens worden geanalyseerd en aan de hand hiervan wordt er een maandrapportage opgesteld, hierin worden tips gegeven over het besparen van energie en het verduurzamen van de woning. Via deze link is het maandrapport van de maand augustus te zien www.wespark.nl/wp-content/uploads/2021/10/Maandrapport-Aug_community.pdf.

Wat levert het op? WeSpark heeft in kaart gebracht wat het energie verbruik van alle deelnemers is t.o.v. het verbruik van een gemiddeld huishouden in Nederland. Aan de hand hiervan is gekeken wat EARN-E bij heeft gedragen aan het reduceren van het energieverbruik.

In de onderstaande tabel zijn het aantal huishoudens te zien die minder stroom verbruiken dan gemiddeld.

Voor de meeste huishoudens bestaat het grootste gedeelte van de energierekening uit gasverbruik. De beste manier om dit te verlagen is door simpelweg minder gas te verbruiken. In de onderstaande tabel zijn het aantal huishoudens die minder gas verbruiken dan gemiddeld weergegeven. Inzicht zorgt voor bewustwording, het verbruik wordt tastbaar wat gedragsverandering stimuleert.

Tot slot is er gekeken naar het sluipverbruik. Deze energie wordt voornamelijk verbruikt door apparaten die op stand by staan. In de onderstaande tabel is te zien hoeveel deelnemers tijdens de pilot hebben bespaard op het sluipverbruik.

EARN-E levert, oa: